Eldning utomhus

I hela Landskrona stad gäller eldningsförbud av avfall (även trädgårdsavfall). Vid brandriskvärde stor (4), mycket stor (5) och extremt stor (5E) gäller dessutom utökat eldningsförbud i skog, mark och områden där brand lätt kan spridas.

När det råder liten eller måttlig brandrisk (nivå 1 - 3) kan du söka dispens för att elda ris. Däremot ska grovare grenar och stockar köras till LSR.

Är brandrisken stor, mycket stor eller extremt stor brandrisk (nivå 4, 5 eller 5E) råder ett utökat eldningsförbud. 

Vilket brandriskvärde och vilka regler som gäller vid de olika brandrisknivåerna kan du läsa på rsnv.se/brandriskprognos eller i dokumentet Föreskrifter om eldningsförbud i Landskrona Stad 2021.pdf

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Kontakta oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel: 0418-47 07 00
Email: 
raddningstjansten@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti