Eldning utomhus

Vid brandriskvärde stor (4), mycket stor (5) och extremt stor (5E) gäller eldningsförbud i skog, mark och områden där brand lätt kan spridas.

Aktuellt brandriskvärde och mer information om reglerna vid de olika brandriskvärdena kan du läsa på rsnv.se/brandriskprognos eller i dokumentet Föreskrifter om eldningsförbud i Landskrona Stad 2022.pdf

Generellt kan man säga att trädgårdsavfall så som löv och kvistar bör tas hand genom kompostering. Har du inte möjlighet att göra det hemma kan du lämna trädgårdsavfallet på "tippen", det vill säga Återvinningcentralen. Dit kan du även köra grövre grenar. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas, men bara om det kan göras riskfritt och utan att olägenhet uppstår. Läs mer om avfall & återvinning här på Miljöförvaltningens sida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti