Gasol för fritid

Spara alltid instruktionerna till din gasolutrustning! Och framför allt - läs dem! Om du inte har några instruktioner och ska förvara gasol i hemmet, finns en tumregel som säger att gasolutrustningen måste placeras minst sextio (60) centimeter från brännbart material som till exempel väggar och möbler.

Regler för förvaring av gasol i hemmet

I en bostad får endast gasol för det egna hushållsbehovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.

Endast behållare som är mindre än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter.

Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt i anslutning till utomhusmiljön.

Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Brandteknisk avskiljning betyder att lokaler, utrymmen och byggnader avskiljs genom att väggar, golv, tak och dörrar är utförda så att en brand inte ska sprida sig vidare inom en viss tid.

Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen.

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus

Utrymmet där du tänker dig att du vill förvara din gasol, får inte ligga i källarplan eller på vinden. Öppen eld får aldrig förekomma i förvaringslokalen.

Förvaring i förråd och garage

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.

Förvaring i flerbostadshus

Det bästa stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, om den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras.

Det är bra att förvara behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.

Inomhus får gasolbehållare med volym på vardera mindre än 5 liter (blå campingbehållare) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare.

Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare med mindre än 5 liter vardera.

Förvaring på inglasad balkong

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där.

Vinterförvaring av gasolbehållare

Den maximala behållarvolym som får förvaras i en lagerbyggnad är 500 liter. Det motsvarar 19 stycken behållare av typen P11.

Om flera husvagnar, husbilar eller båtar vinterförvaras under samma tak inomhus kan gasolbehållarna behöva tas ur. Utrymmet ska också vara ventilerat till det fria.

Alternativt placeras gasolbehållare utomhus, till exempel i ventilerat plåtskåp.

 

Läs mer om vad som gäller i foldern ”Gasol för hem och fritid” genom att klicka här.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti