Radhusprojekt

Under sommaren 2017 inventerade räddningstjänsten det byggnadstekniska brandskyddet i kommunens radhus. Här kan du läsa mer om varför vi gjorde detta, resultatet av inventeringen och vad som händer nu.

Vi har sammanställt resultet från inventeringen och kommit fram till att brandskyddet varierar kraftigt i kommunen. Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har fått ett brev hemskickat med resultat för din bostad. 

I brevet framgår statusen på det byggnadstekniska brandskyddet hos er. Det står även vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Bristerna ska vara åtgärdade senast 1 september 2019. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för att stärka brandskyddet i staden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Status på projektet

Efter det brev som skickades ut till samtliga fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i de berörda områdena har nu förslag på åtgärder och åtgärder gjorts. 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har fram till september på sig att presentera ett förslag på att åtgärda brandskyddet. 

Läs broschyren som skickats ut 

Broschyr om Inventeringsresultat radhus.pdf

Vänd dig gärna till oss  
Vänd dig gärna till oss

Vänd dig gärna till oss för att få mer information om projektet

Vi kommer löpande att ha uppdaterad information om projektet på hemsidan.
Hör gärna av dig med frågor och funderingar.

0418-47 07 00

 

Senast uppdaterad av André Tajti