Sotning och brandskyddskontroll

Bor du i villa eller radhus? Se då till att skorstenen är sotad. De allra flesta bränder i villor och radhus uppstår i eldstaden.

En välskött skorsten har fler fördelar än så. Bränsleförbrukningen minskar och de miljöfarliga utsläppen blir också mindre.

Hur ofta just din skorsten behöver sotas, avgörs av hur mycket du eldar i den - och vad du väljer för bränsle. Du kan läsa mer om vilka tidsintervall som gäller genom att klicka på rubriken ”Sotningsfrister” nedan.

I Landskrona finns ett avtal med sotningsfirman SIMAB. Du kan självklart välja en annan firma eller att sota själv. Om du väljer en annan sotningsfirma eller att göra det själv så måste du skicka in en särskild blankett som du hittar genom att klicka här. Vill du sota själv krävs kunskap om viktiga delar i sotningen. Läs mer om det genom att klicka på rubriken ”Egensotning och brandskyddskontroll” nedan. Via våra e-tjänster kan du även nå blanketten där den finns som ett formulär du enkelt fyller i digitalt. Du hittar våra e-tjänster genom att klicka här.

Vill du installera en eldstad eller kamin i din bostad så behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen. När du får ett startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen kan du påbörja installationen av kaminen. Innan du får använda den behöver en skorstensfejare göra en installationsbesiktning. Läs mer om anmälan genom att klicka här.

När du köper ett hus som redan har en eldstad eller kamin, bör du kontakta SIMAB för att kontrollera ifall anläggningen är avställd eller har någon form av anmärkning som inte säljaren upplyst dig om.

Kontaktuppgifter till SIMAB hittar du genom att klicka här. 

Vill du lära dig mer om brandsäkerhet kring eldstäder finns det bra information hos Brandskyddsföreningen här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti