Trygghet

Tillsammans för ett tryggare Landskrona

Det finns många aktörer i samhället som bidrar till att göra staden trygg. Offentliga, privata och idéburna parter men även allmänheten och du som enskild medborgare är viktig i att skapa ett tillitsfullt samhälle. Samordnare för det trygghetsskapande arbetet i Landskrona är lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt avdelningen för samhällsskydd och trygghet i Landskrona stad.

På dessa sidor hittar du bland annat brottsstatistik, exempel på hur du kan engagera dig i det brottsförebyggande arbetet samt information om Landskrona stads trygghetsarbete.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Persson