Trygghetsmätningar

Trygghetsmätningar har genomförts i Landskrona sedan 2001. Genom mätningen får kommunen och polisen en ökad kunskap om hur landskronaborna ser på problemnivån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras upplevda trygghet.

I undersökningen har Landskrona delats in i delarna Borstahusen-Västra Fäladen, Karlslund, Centrum-Öster, övrig del tätorten samt övrig del Landskrona kommun dvs byar och områden utanför tätorten. 

Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till 2066 personer i ålder 16-85år. Av dessa svarade 1144 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55,4 procent.

Resultat trygghetsmätning 2013-2018, hela Landskrona

Resultat trygghetsmätning 2018, delområden Landskrona

Klicka här för en sammanfattning av trygghetsmätningen 2018

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Catarina Persson

Senast ändrad