Samverkan med polisen

Landskrona stad och polisen har skrivit under en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Vi har tillsammans beslutat vad vi gemensamt ska satsa på under året med. Detta var vi först i Sverige med att göra. En majoritet av Sveriges kommuner har nu följt efter.

Landskrona stad och polisen har utifrån en gemensam problembild valt att satsa på trygghet i offentlig miljö, insatser mot droger och bra uppväxtvillkor för barn och unga. Vad det innebär mer konkret hittar du i en av länkarna nedan. Där finner du även en utvärdering som summerar erfarenheter av samverkan ur ett processperspektiv och en bok om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Utifrån medborgares synpunkter har polisen och staden tecknat medborgarlöften;

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Catarina Persson

Senast ändrad