Avlösning

Du som är anhörig och som vårdar och stödjer en närstående kan ibland ha behov av avlastning eller egen tid.

Personal som avlöser en anhörig som är på väg ut från sitt hem.

För att underlätta din vardag kan du få avlösning. Det kan till exempel vara att personal kommer hem till din närstående, att din närstående växlar mellan att bo hemma och på ett boende eller besöker dagverksamheten.

Avlösning kan ges i form av växelvård, dagverksamhet för personer med demensdiagnos eller i ditt hem. Är du i behov av avlösning i någon form behöver du göra en ansökan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17

Senast uppdaterad av Anna Söderquist