Digitalt anhörigstöd

Du som är anhörig kan uppleva ett behov av att få råd och stöd samt att nätverka med andra i liknande situation.

En bra plats

En bra plats är en digital plattform som kompletterar kommunens nuvarande anhörigstöd och erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta i text och i korta filmer. Här kan du också möta anhöriga från andra delar av landet, dygnet runt, med liknande situation som din egen. Användarna är anonyma i samtal med andra - endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.

En bra plats erbjuder stöd och information till anhöriga dygnet runt utan kostnad. Kontakta Anhörigcentrum för mer information om En bra plats.  

 

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig relevant information när du behöver den. Råd och tips portioneras ut längs resans gång, beroende på var din närstående befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Läs mer om Demenslotsen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer
0418-47 32 90, 47 34 77, 47 34 15

Besöksadress
Norra Kyrkogränden 17

Senast uppdaterad av My Erdfelt