Frivilligverksamhet

I Landskrona är många aktiva i frivilligt arbete, både inom kommunens verksamheter och inom föreningar. Det frivilliga arbetet kommer alltid att behövas och din insats är alltid betydelsefull. Dessutom är det ett bra sätt att träffa nya människor och få nya vänner.

Med anledning av situationen med coronaviruset, covid-19 är den ordinarie frivilligverksamheten pausad.

Vill du hjälpa med anledning av coronaviruset? Läs mer och anmäl dig till Landskronas volontärbank! 

Vill du göra en insats för äldre är du välkommen att kontakta hälsopedagog på Anhörigcentrum 0418-47 34 19. Som exempel kan det handla om att:

  • berätta om din hobby
  • visa bilder
  • högläsning
  • spela musik
  • lära ut dans, internet med mera
  • hjälpa till på våra caféer
  • kom gärna med egna förslag

Dessutom finns VÄNDELA som är ett nätverk för frivilliga. Tanken bakom VÄNDELA är att föreningar som arbetar med samma målgrupp ska samverka.
Anhörigcentrum är sammankallande till möten som sker fyra gånger per år.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer
0418-47 34 11

Besöksadress
Norra Kyrkogränden 17

Senast uppdaterad av Petra Leube