Ansöka om hjälp och stöd


Lättläst sida

För att få hjälp och stöd gör du en ansökan hos handläggare på myndighetsenheten. Handläggaren utreder och gör en individuell bedömning om dina behov. Därefter får du ett beslut som skickas hem till dig. Beroende på vilken hjälp du ansöker om kan handläggaren behöva träffa dig eller begära in intyg för att kunna göra en bedömning.

Längre handläggningstid

Vi arbetar för att handlägga inkomna ärenden så snabbt som möjligt. Med anledning av situationen med spridningen av coronaviruset (Covid-19) så kan handläggningstiden i nuläget bli längre än vanligt. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Mottagartelefon

Tisdag 13.00-14.00

Onsdag 13.00-15.00

Torsdag 09.00-11.00

0418-47 09 88
myndighetsenheten.oms@landskrona.se

 

Biståndshandläggare SoL

Område Väster, Landet och Ven samt särskilt boende Rönngården, Suellsgatan och Solbacken: 0418-470944, 0418-470940 eller 0418-470310.

Område Hvilan, Norrestad samt privata utförare och särskilt boende Skiftesvägen: 0418-473956, 0418-470941, 0418-470964 eller 0418-470920.

Område Centrum och Larvi/Fröjdenborg samt särskilt boende Föreningsgatan, Södra Långgatan, Kassakroken, Segergatan och Artillerigatan: 0418-470945, 0418-470916 eller 0418-470925.

Biståndshandläggare LSS

0418-470466, 0418-470928, 0418-473964, 0418-470939 eller 0418-470330.

Myndighetschef

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anna Söderquist