Bostadstillägg

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring, eller lägre än, 15 000 kronor efter skatt, bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Klicka här så kan du göra en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten >>

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, kan ansöka om bostadstillägg för din närståendes räkning via pensionsmyndigheten.se

Klicka här så kan du ansöka om bostadstillägg för din närståendes räkning via pensionsmyndigheten.se >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av My Erdfelt