När du blivit beviljad bostad för personer med funktionsnedsättning

När du fått din ansökan beviljad föreslår boendekoordinatorn dig en bostad. Du blir erbjuden att besöka bostaden och att framföra eventuella önskemål.

Landskrona erbjuder bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning både i kommunal och i privat regi.

Omsorgsförvaltningen har hand om de kommunala bostäderna och Attendo om de privata bostäderna till personer med funktionsnedsättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta boendekoordinator  
Kontakta boendekoordinator

Boendekoordinator

Emma Månsson
0418-47 03 59
emma.mansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt