När du blivit beviljad hemvård

Inom hemvården kan du som blivit beviljad stöd och hjälp i ditt hem själv välja utförare. De områden du kan göra val inom är service, personlig omsorg och vissa sjukvårdsinsatser.

Vad kan du välja?

Du kan välja utförare, inte en speciell person, som är godkänd inom det område du bor. Som utförare räknas stadens hemvård eller annan av staden godkänd utförare. Om du inte vill eller kan välja utförare blir du tilldelad en utförare av handläggaren.

Det finns både kommunala och privata utförare att välja mellan inom hemvården

I vår jämförelsetjänst kan du jämföra de olika utförarna.

Du kan när som helst byta utförare. Alla utförare av hemvård ska arbeta utifrån följande grundkrav på kvalitet: trygghet, delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer om att välja utförare är du välkommen att kontakta myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Mottagartelefon

0418-47 09 88

Telefontid:
Tisdag 13.00-14.00 (v. 23 11.00-12.00)
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 09.00-11.00

myndighetsenheten.oms@landskrona.se

 

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Therese Achiniotis