Korttidsboende

Korttidsboende är för dig som under en kortare tillfällig period inte kan få ditt vård- och omsorgsbehov tillgodosett i din egen bostad.

När kan det bli aktuellt med korttidsplats?

En korttidsplats kan bli aktuell när du inte kan återvända direkt till din bostad efter en sjukhusvistelse. Det kan bero på den fysiska miljön i din bostad eller att du behöver återhämtning av något slag. Korttidsvistelse kan bli aktuellt när omvårdnadsbehovet är så stort att det inte räcker med hemvårdsinsatser. Du behöver ansöka om korttidsplats.  

 

Korttidsplatser finns på Artillerigatan som drivs i kommunal regi och på Skiftesvägen som är i privat regi.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Corinna Reitzig