För dig med funktionsnedsättning


Lättläst sida

För dig med funktionsnedsättning finns det stöd och service att få för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Fotgängare och cyklister

Du kan ansöka om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller SoL, Socialtjänstlagen.

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet. Målet är att du har möjlighet att leva som andra.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av My Erdfelt