Bostad med särskild service


Lättläst sida

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Enhetchefer för bostad med särskild service för vuxna

Agneta Martinsson
0418-47 38 80
agneta.i.martinsson@landskrona.se

Annika Rosvall
0418-47 09 60
annika.rosvall@landskrona.se

Ann-Sofi Martini
0418-47 47 35
ann-sofi.martini@landskrona.se

Christian Gustafsson
0418-47 04 26
christian.gustafsson@landskrona.se

Emma Månsson
0418-47 03 59
emma.mansson@landskrona.se

Mathilde Petersson
0418-47 04 17
mathilde.petersson@landskrona.se

Stina Bergström
0418-47 04 70
stina.bergstrom@landskrona.se

Enhetschef för bostad med särskild service för barn och ungdomar

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se

Publicerat den av My Erdfelt

Senast ändrad