Bostad med särskild service


Lättläst sida

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i ordinärt boende, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna

Om du har behov av en personligt anpassad bostad kan du ha rätt till:

  • Bostad med särskild service
  • annan särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service är utformad efter dina individuella behov och ska tillgodose ditt behov av hjälp och stöd i boendet. I insatsen bostad med särskild service ingår även stöd vid kultur- och fritidsaktiviteter. 

Bostad med särskild service finns i olika utformningar, dels gruppbostad där lägenheterna är grupperade runt gemensamt utrymme, dels som lägenheter som ligger integrerade i ett trapphus och gemensamhetsutrymme i separat lägenhet. 

Landskrona stads omsorgsförvaltning erbjuder privat och offentlig utförare av bostäder med särskild service.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Denna insats riktar sig till barn och ungdomar som har speciellt behov av stöd och som kräver omvårdnad av personal med särskild kompetens.

Boendet är utformat så att det ger barnet goda möjligheter bibehållla en bra kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare och syskon.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt