Brukarråd

Inom område stöd och service har vi brukarråd på olika nivåer, både på enheterna och på övergripande nivå tillsammans med områdeschef och verksamhetsutvecklare.

En ordförandeklubba

Det övergripande brukarrådet inom område stöd och service består av personer med funktionsnedsättning. Deltagarna tar del av olika stöd i verksamheten och kan därför bidra med synpunkter och förslag på förändringar. Brukarrådet träffas 5 gånger per år.

Brukarrådet har varit vilande under pandemin och startar upp igen efter sommaren.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av My Erdfelt