Daglig verksamhet


Lättläst sida

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna lag förkortas LSS.

Daglig verksamhet innebär att ha något meningsfullt att göra på dagarna. Det kan vara uppgifter ute på en arbetsplats. Det kan också vara aktiviteter för att utvecklas och bli mer självständig. Du har stöd av personal i daglig verksamhet. Daglig verksamhet samverkar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vem har rätt till daglig verksamhet enligt LSS?

LSS bestämmer att tre grupper har rätt till stöd. Dem kallar man personkretsar. Bara de två första grupperna har rätt till daglig verksamhet:

  • Personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning eller autism
  • Personkrets 2 är personer som i vuxen ålder fått en svår hjärnskada efter en olycka.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Läs om våra olika dagliga verksamheter  
Läs om våra olika dagliga verksamheter

Senast uppdaterad av My Erdfelt