Daglig verksamhet


Lättläst sida

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna lag förkortas LSS.

Daglig verksamhet innebär att ha något meningsfullt att göra på dagarna. Det kan vara uppgifter ute på en arbetsplats. Det kan också vara aktiviteter för att utvecklas och bli mer självständig. Du har stöd av personal i daglig verksamhet. Daglig verksamhet samverkar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Marie Ewéo
0418-47 32 20
marie.eweo@landskrona.se

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se

Läs om våra olika dagliga verksamheter  
Läs om våra olika dagliga verksamheter

Senast uppdaterad av My Erdfelt