Korttidsvistelse och korttidstillsyn


Lättläst sida

Om du är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan vi erbjuda tillsyn efter skolan. Vi erbjuder även korttidsvistelse för barn, ungdomar och unga vuxna som bor kvar hemma.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge dina anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt, till exempel läger- eller kolonivistelse.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. Den gäller för både barn och vuxna. Insatsen kan ses som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn och föräldrar.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är till för att du som skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt