Ledsagarservice


Lättläst sida

Ledsagarservice ska göra det möjligt för dig med funktionsnedsättning att delta i samhällets gemenskap.

Ledsagarservice är till för att underlätta för dig med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Servicen ska göra det möjligt för dig att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera.

Syftet med ledsagarservice är att bryta isolering genom personligt stöd i aktiviteter utanför hemmet. Ledsagarservice ska vara utformat efter dina individuella behov.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt