Personlig assistans


Lättläst sida

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Om du behöver stöd för att klara vardagslivet kan du ha rätt till personlig assistans. Det kan till exempel vara hjälp med att tvätta dig, äta, klä dig, kommunicera med andra eller något annat som kräver ingående kunskaper om dig och din funktionsnedsättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Madelene Bjelkenhoff
0418-47 09 48
madelene.bjelkenhoff@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt