Den kommunala hälso- och sjukvården i Landskrona

Du som inte kan gå till vårdcentralen men som behöver vård kan få hemsjukvård. Då kommer kommunens vårdpersonal hem till dig och ger dig vård där.

Förutom hemsjukvård ansvarar kommunen också för rehabilitering, det vill säga vård och träning efter en skada. Kommunen ansvarar även för att du ska få prova ut hjälpmedel.

Du kan få hjälp av distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Kommunal hälso- och sjukvård kan till exempel omfatta:

  • Hjälp med medicinering
  • Hjälp med provtagning
  • Såromläggning
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Gång- och trappträning

Beroende på din inkomst betalar du en månadsavgift.

Sjukhusvård, läkarvård, ordinarie tandvård, primärvård, avancerad sjukvård i hemmet och specialistvård ligger utanför kommunens ansvarsområde. Detta ansvarar Region Skåne för.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Monika Torkar