Hemsjukvård

Du kan få kommunal sjukvård i hemmet om du till följd av skada eller sjukdom behöver sjukvård och inte själv, eller med ledsagning, kan ta dig till vårdcentralen eller till sjukhus. Hemsjukvården gör det möjligt för dig att vårdas hemma och finns att tillgå dygnet runt, alla dagar.

Av hemsjukvården kan du få hjälp med:

  • såromläggningar
  • medicinering
  • provtagning

I den kommunala hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Hemsjukvården arbetar också med vårdplaneringar, demensvård, psykisk ohälsa och vård i livets slutskede.

Om du behöver hemsjukvård

Om du har behov av hemsjukvård ringer du Landskrona stads växel och anger din adress för att bli kopplad till rätt person. Därefter kommer en distriktssköterska eller sjuksköterska att göra en bedömning av ditt behov och du får ett besked inom kort. 

Din vårdcentral eller ditt sjukhus kan också meddela behov av hemsjukvård till kommunen.

Beroende på din inkomst och omvårdnadsbehov betalar du en månadsavgift.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta sjuksköterskeorganisationen  
Kontakta sjuksköterskeorganisationen

Enhetschef hemsjukvård, korttid, växelvård, gruppboende vån 4 Artillerigatan

Gustav Håkansson
0418 - 47 03 13 
gustav.hakansson@landskrona.se

Enhetschef särskilda boenden, LSS, kväll och natt

Margareta Seglert
0418 - 47 03 72
margareta.seglert@landskrona.se

Landskrona stads växel

0418-47 00 00

Senast uppdaterad av My Erdfelt