Brukarundersökning

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar därför övrigt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar för att visa de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Enkätundersökningen går ut till alla över 65 år som har hjälp från hemvård i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Brukarundersökningar genomförs även årligen inom funktionshinderområdet. 

Brukarundersökningarna utgör ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete. Resultatet avser både kommunens egen regi och privat regi.

Här kan du se resultatet för Hemvården

Här kan du se resultatet för Äldreboenden

Här kan du se resultatet för Funktionshinderområdet

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt