Medicinskt och socialt ansvariga

För att se till att kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg är av hög kvalitet och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS).

MAS, MAR och SAS tar fram riktlinjer och rutiner utifrån de lagar och föreskrifter som styr kommunens hälso- och sjukvårdsarbete samt omsorgsarbete. De ger även råd och stöd till personalen i verksamheterna.

Kvalitetsgranskningar och verksamhetsbesök utförs regelbundet. Vid avvikelser gör MAS, MAR och SAS utredningar och anmäler allvarliga risker till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria och Lex Sarah. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ulrica Strandeus
0418-47 03 70
ulrica.strandeus@landskrona.se

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Annika Cederwall
0418-47 39 60
annika.cederwall@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare

Anna Norrman 
0418-47 30 46
anna.norrman@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare

Nina Nilsson
0418-47 04 65
nina.nilsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt