Värdighetsgarantier

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantierna är vårt löfte till dig som får hjälp från äldreomsorgen. Målet med värdighetsgarantierna är att höja kvalitén och att ge dig ett gott liv.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta omsorgsförvaltningen  
Kontakta omsorgsförvaltningen

Områdeschef 
Eva-Lotta Nydahl 
0418-47 03 35
eva-lotta.nydahl@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av My Erdfelt