Digitalt lås

När du blivit beviljad hemvård får du ett digitalt lås installerad på din dörr, men du också ansöka om ett lås utan hemvård. Digitala lås är kostnadsfria.

När du har blivit beviljad hemtjänst kommer Landskrona Stad att installera ett digitalt lås på din dörr. Låset är för din säkerhet och är ett arbetsredskap för att personalen inom hemtjänsten ska kunna komma in vid besök.

Själva låset monteras på insidan av din ytterdörr och gör ingen åverkan på din dörr. Vi förvarar den delen av låset som vi monterar ner och sätter tillbaka den om det digitala låset sägs upp och monteras ner.

Du kan fortfarande använda dina nycklar som vanligt. Om du har en säkerhetskedja på din dörr är det viktigt att du inte fäster den, då kan inte personalen komma in och hjälpa dig. Samma gäller om du har ett extra lås, lås inte med det låset, annars kan inte personalen komma in och hjälpa dig. Skulle det då bli akut och en låssmed får tillkallas står du får kostnaden.

Det digitala låset är batteridrivet och fungerar även om strömmen skulle gå. Men för din säkerhet måste vi även ha en fysisk nyckel som förvaras hos servicegruppen i ett säkerhetsskåp.

Bara behörig personal kan komma in i din bostad.

Ditt digitala lås är kostnadsfritt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Service av digitalt lås  
Service av digitalt lås

Trygghetslarmets Servicegrupp
0418-47 04 98

Senast uppdaterad av Malin Mölstad