Vem blir din utförare?

Beroende på vad du ansökt om och fått beviljat har du viss möjlighet att välja utförare inom hemvård, äldreboende och bostad för personer med funktionsnedsättning.

I Landskrona finns det både kommunala och privata utförare, inom hemvård, äldreboende samt när det gäller bostad för personer med funktionsnedsättning.

Du har möjlighet att lämna in önskemål om vilken utförare du föredrar. Vi försöker alltid uppfylla de önskemål du har, men för att kunna hjälpa dig finns det ibland inget annat val än de vi har att erbjuda för tillfället.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Mottagartelefon

Tisdag 13.00-14.00

Onsdag 13.00-15.00

Torsdag 09.00-11.00

0418-47 09 88
myndighetsenheten.oms@landskrona.se

 

Biståndshandläggare SoL

Område Väster, Landet och Ven samt särskilt boende Rönngården, Suellsgatan och Solbacken: 0418-470944, 0418-470940 eller 0418-470310.

Område Hvilan, Norrestad samt privata utförare och särskilt boende Skiftesvägen: 0418-473956, 0418-470941, 0418-470964 eller 0418-470920.

Område Centrum och Larvi/Fröjdenborg samt särskilt boende Föreningsgatan, Södra Långgatan, Kassakroken, Segergatan och Artillerigatan: 0418-470945, 0418-470916 eller 0418-470925.

Biståndshandläggare LSS

0418-470466, 0418-470928, 0418-473964, 0418-470939 eller 0418-470330.

Myndighetschef

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se

Senast uppdaterad av Monika Torkar