Information till utförare LOV

Landskrona stad har beslutat att införa valfrihet inom hemvården. Det betyder att förutom kommunens hemvårdsgrupper kan privata utförare ge insatser till brukare inom hemvården. Som privat utförare kan man välja att utföra enbart serviceinsatser eller service- och omsorgsinsatser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Att bli utförare  

För att bli utförare krävs att företaget gör en ansökan om att bli godkänd som utförare enligt förfrågningsunderlag som Omsorgsnämnden antagit. Förfrågningsunderlaget innehåller krav och riktlinjer som måste följas för att få utföra hemvårdsinsatser. 

Ansökan om godkännande granskas utifrån ekonomisk ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet samt om företaget har kunskap om och erfarenhet av hemvård. Därefter kommer verksamhetsansvarig för företaget att kallas till en personlig intervju. 

Ansökningstid

Landskrona stad har en löpande ansökningstid för att bli godkänd som utförare. Det betyder att ansökningar kan inlämnas fortlöpande. Omsorgsförvaltningen beräknar 20 dagars handläggningstid (ej under juli) av ansökan. När ett företag blivit godkänt skrivs avtal mellan Staden och utföraren. Avtalet är ett tillsvidareavtal.

Vad gäller för utföraren?

Utföraren ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Där anges vilka tjänster som ingår/inte ingår i valfrihetssystemet, tider för tjänsternas utförande och de ekonomiska villkoren. Dessutom finns möjligheten att välja att utföra insatser inom hela kommunen eller delar av den, samt hur mycket tid utföraren max kan arbeta. 

Eftersom utföraren är beroende av brukarnas aktiva val kan Staden inte garantera några volymer. Utföraren får uppdrag att utföra insatser av Staden sedan brukaren valt utförare. 

Vad gäller för brukaren?

Brukaren kan välja utförare (privat eller kommunal) som är valbara. 
Handläggare på Myndighetsenheten prövar och beslutar om bistånd, varefter handläggaren ger brukaren information om vilka utförare som kan väljas.  
Brukaren betalar avgift för insatserna direkt till Staden.

Icke-val

Om brukaren inte vill eller kan välja utförare, så kallat icke-val, går uppdraget till den utförare som är aktuell för månaden.

Tilläggstjänster

Som utförare kan företaget erbjuda brukaren tilläggstjänster som exempelvis fönsterputs, gräsklippning. Dessa tjänster ingår inte i biståndet och betalas av brukaren/kunden direkt till utföraren.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Uppdragsavdelningen  
Kontakta Uppdragsavdelningen

Avdelningschef
Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anna Söderquist