Familjehem & kontaktfamilj

Alla barn har rätt till vuxna som alltid finns där och som har tid och ger dem omsorg. Det kan tyckas självklart, men alla barn har det inte så. Därför finns det familjehem. De barn som bara behöver ha en extra familj ibland kan istället få en kontaktfamilj.

Landskrona stad söker fler familjehem

Vi söker efter familjer med trygga och stabila vuxna, efter familjer som har tålamod, uthållighet och värme men som också har förmåga att sätta gränser. Vi söker efter familjer som både har tid och engagemang för barn och ungdomar som behöver få växa och utvecklas i trygghet och stabilitet. 

Samarbete med barnets biologiska föräldrar, med oss inom socialtjänsten och med övriga berörda myndigheter ingår som en naturlig del i uppdraget. Tillsammans hjälps vi åt att hitta lösningar. 

Vi söker även efter kvalificerade familjehem där en eller två vuxna är kontrakterade på heltid för att arbeta med ungdomar i behov av mycket stöd och vägledning. Vi erbjuder Er stöd i form av utbildning och handledning, både i grupp och individuellt. Vi ser tidigare uppdrag som familjehem eller annat arbete med barn och ungdomar som en värdefull erfarenhet.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Ett familjehem är en familj som öppnar sitt hem för någon annans barn, för ett barn som av olika anledningar inte längre kan bo hos sina föräldrar. Ibland bor barnet där under hela uppväxten men det kan också vara bara för en kortare tid.

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt. Det finns allt från ensamstående personer till stora familjer som valt att bli familjehem. Vi ser positivt på mångfalden bland våra familjehem.

Grunduppdraget för familjehemmen är det samma oavsett hur den sociala situationen ser; tillsammans med din familj tar du ta hand om och vårdar någon annans barn i samarbete med socialtjänsten och barnets föräldrar.

Vilka är barnen?

Barnen som behöver familjehem är precis som alla andra barn; de är olika. De är olika i ålder, personlighet, bakgrund och kultur. Någon är nyfödd, någon annan är redan tonåring. Det barnen har gemensamt är att deras föräldrar av olika skäl inte kan ge dem den trygghet och omsorg som barnen behöver. Detta sätter naturligtvis sina spår hos barnen och de har haft olika strategier för att hantera sin situation. 

När ett barn placeras får familjehemmet all den information som finns om barnet och dess bakgrund för att man på bästa sätt ska kunna förstå och möta barnet dess behov.

Vad krävs för att bli familjehem?

Familjehem kan se mycket olika ut, det kan vara små eller stora familjer, med eller utan barn, äldre eller yngre familjehemsföräldrar, lägenhet i stan eller hus på landet, olika kulturell bakgrund och olika språk etc.

Att vara familjehem är att fungera som förälder åt någon annans barn och ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten i ett fungerande hem. Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning.

Vi söker familjehem som lever ett stabilt liv, både socialt och ekonomiskt. Familjehem behöver ha tålamod, tid, kraft och utrymme, både fysiskt och känslomässigt. Familjehem behöver ha en god självkännedom och trivas med livet. Som person behöver man vara nyfiken, flexibel och tolerant. 

Har du frågor eller vill lämna en intresseanmälan om att bli familjehem?

Välkommen att kontakta familjehemsgruppen via telefon eller e-tjänsten.

  • Sophie Törnblom: 0418-470217
  • Frida Wingård 0418-473222
  • Anette Ågren: 0418-473629
  • Hans Bäckström: 0418-473679
  • Åsa Juhlin (sektionschef): 0418 - 47 03 62

Kontaktfamilj och kontaktperson - ett viktigt stöd för vuxna, barn och ungdomar

En del familjer behöver stöd av en annan familj eller medmänniska med mer stabilitet i sitt liv än de själva har. Det kan röra sig om barnfamiljer där de vuxna behöver stöd i sin föräldraroll och/eller avlastning någon helg per månad, barn och ungdomar med problem att anpassa sig i hemmet, skolan eller kamratkretsen eller barn och ungdomar som behöver någon annan vuxen person än föräldrarna att prata med.

En kontaktfamilj eller kontaktperson fungerar som ett sådant stöd. Ingen särskild utbildning krävs för uppdraget men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation. Stödet ges och tas emot helt på frivilliga grunder.

Den som tar uppdrag som kontaktfamilj får en ekonomisk ersättning.

Vill du ha information mer information eller lämna intresseanmälan till att bli kontaktfamilj/kontaktperson?

Vi finns här för dig. Välkommen att kontakta:
Elena Mårtensson, telefonnummer 0418-474620

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Familjehemsgruppen  
Familjehemsgruppen

Verksamhetschef

Petter Hector

Telefon: 0418 - 47 36 78

petter.hector@landskrona.se

 

Sektionschef

Åsa Juhlin

Telefon: 0418 - 47 03 62

asa.juhlin@landskrona.se

 

Vill du bli familjehem eller kontaktfamilj/person?
Du kan anmäla ditt intresse via vår e-tjänst här:
Intresseanmälan

Senast uppdaterad av Patrik Linder