Familjerätt

Familjerätten erbjuder rådgivning i familjerättsliga frågor och ansvarar för

  • Fastställande av faderskap och föräldraskap
  • Information om skilsmässa
  • Rådgivning och samarbetssamtal- frivilliga samtal med fokus på ert barn
  • Upprättande av juridiskt bindande avtal 
  • Frågor och utredning av vårdnad, boende och umgänge 
  • Barngruppsverksamheten Skilda Världar, för barn med separerade föräldrar 
  • Adoptionsutredningar

Du är även välkommen att kontakta:

Linda Moberg, biträdande sektionschef på telefon: 0418-47 01 47 Mejla Linda

Marie Dereberg, familjerättssocionom på telefon: 0418-47 36 95 Mejla Marie

Helena Waldahl, familjerättssocionom på telefon: 0418-47 36 96 Mejla Helena

Jessica Bergström Tiitus, familjerättssocionom på telefon: 0418-47 02 56 Mejla Jessica

All kontakt med familjerätten är kostnadsfri och de anställda arbetar under sekretess. Du kan vara anonym i kontakt med oss.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Familjerätten  
Familjerätten

Rådgivning, dagtid måndag-fredag:

Telefon: 0418 - 47 02 01

familjeratten@landskrona.se

Länk till E-tjänst

Besöksadress:

Individ- och familjeförvaltningen
Kungsgatan 11

Verksamhetschef

Petter Hector

Telefon: 0418 - 47 36 78

petter.hector@landskrona.se

Bitr Sektionschef

Linda Moberg

Telefon: 0418 - 47 01 47

linda.moberg@landskrona.se

Senast uppdaterad av Johan Agerblom