Oro för barn & unga

Är du orolig eller misstänker att ett barn far illa kan du kontakta oss och berätta vad det är som oroar dig. Du behöver inte ha några konkreta bevis för att ta kontakt med oss. Du kan resonera och få råd om hur du kan gå till väga. Vi lyssnar på dig, även om du inte vill berätta vem du är.

Vad betyder oro?

Här är ett antal exempel på vad som kan skapa oro:
- Föräldrar lämnar barnen ensamma under långa perioder
- Missbruk i hemmet
- Våld inom familjen
- Fysiska skador, t.ex. blåmärken, bränn- eller bitskador
- Hot
- Stora konflikter
- Ett barn verkar inte få tillräckligt med mat, inte ha tillräckliga kläder, t.ex. saknar varma kläder på vintern
- Ett barn ändras i sitt beteende, t.ex. är orolig, osäker, nedstämd eller rädd

Oro över ett barn

Är du orolig att ett barn utsätts för någon typ av våld eller övergrepp, kan det vara nödvändigt att, till en början, inte informera föräldrarna om dina misstankar. Detta för att ge barnet skydd och tillförsäkra barnets säkerhet. Vid misstanke att ett barn far illa kan det för barnet göra hela skillnaden att någon vågar se och stå upp för att barnet inte har det bra. Vi rekommenderar alla som känner oro för ett barn att höra av sig till oss. Då tar du kontakt med mottagningen på sektionen för utredning barn och unga och rådgör med socialsekreterarna. Du är välkommen att ringa och rådgöra med oss på mottagningsgruppen utan att avslöja barnets identitet.

Privatpersoner kan vara anonyma. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn vid kontakt med socialtjänsten. Det bästa är dock om du uppger ditt namn och står för de uppgifter du lämnar.

Vad händer när en anmälan kommer till Individ och familjeförvaltningen

När en orosanmälan kommer till Individ och familjeförvaltningen görs en skyddsbedömning för att se om barnet har ett omedelbart skyddsbehov. Om det inte finns en akut fara för barnet genomförs en förhandsbedömning. En förhandsbedömning innebär oftast att någon av våra fyra socialsekreterare från vår mottagning tar kontakt med familjen för att ta ställning till om vi behöver titta närmare på hur barnets situation ser ut.

Om bedömningen blir att vi inte öppnar utredning kommer anmälan och förhandsbedömningen inte att finnas i socialtjänstens register.

Om bedömningen blir att vi öppnar utredning lämnar socialsekreterarna från mottagningen över kontakten till socialsekreterare som jobbar i ett av våra fyra utredningsteam. Varje utredningsteam har en nära arbetsledare att rådgöra med.

Utredning

Syftet är först och främst att utreda vilket behov barnet har och om behoven blir tillgodosedda med hjälp av närstående och eventuellt andra instanser. Om barnets behov är större än vad som blir tillgodosett, utreder vi om individ och familjeförvaltningen är den bästa instans som kan erbjuda stöd. Utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och familjer kan tacka ja eller nej till stöd från socialtjänsten. Under utredningens gång får ni veta vilka beslut som är överklagningsbara och hur det går tillväga. I allvarliga situationer kan det bli aktuellt med tvångsvård, men oron har då oftast diskuteras tillsammans med familjen för att åtgärda riskerna för barnet. I regel är familjen och socialtjänsten överens om eventuella åtgärder.

Stark sekretess råder vilket innebär att all personal har tystnadsplikt. Som vårdnadshavare och barn har du rätt att begära ut de handlingar som finns inom utredningssektionen gällande ditt och ditt barns ärende.

 

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga är du välkommen att rådgöra med oss på Mottagningsgruppen, måndag-fredag kl. 10-12 via telefon 0418-47 36 07 eller via e-post mottagningen@landskrona.se.

Du kan vara anonym och du kan även diskutera ett barns situation utan att avslöja barnets identitet.

Om du har fått veta något från en kompis som oroar dig.

Om du  har fått veta något om en kompis som oroar dig, men som kompisen inte vill att du ska berätta för någon kan vara svårt för dig att bära. Det är viktigt att prata med en vuxen om vad som oroar dig, så att du kan få hjälp med att veta hur du kan gå vidare och för att hjälpa dig till att lägga över ansvaret på en vuxen som kan hjälpa din kompis.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

E-tjänst orosanmälan

Klicka här så hittar du e-tjänst för orosanmälan

Mottagningen för barn och unga

Öppettider:

Telefon: 0418 - 47 36 07

Måndag-fredag kl. 10-12

E-post: mottagningen@landskrona.se

Besöksadress: Kungsgatan 11

Övrig tid

Vid ett akut ärende ring socialjouren

Telefon: 112

 

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Chatta med oss!  
Chatta med oss!

Chatta med individ- och familjeförvaltningen 

Du kan chatta med oss om du har frågor eller vill ha råd och stöd. 

Måndagar kl. 10.00-12.00 
Torsdagar kl. 14.00-16.00 

Chatta med oss

Senast uppdaterad av Maria Kvist