Oro för barn & unga

Är du orolig eller misstänker att ett barn far illa kan du kontakta oss och berätta vad det är som oroar dig. Du behöver inte ha några konkreta bevis för att ta kontakt med oss.

Barnteckning

När en anmälan kommit in till socialtjänsten genomförs inom 14 dagar en förhandsbedömning. Detta för att se om vi behöver titta närmare på hur barnets situation ser ut och om en utredning ska starta. Om bedömningen är att en utredning inte ska genomföras kommer anmälan och förhandsbedömningen inte att finnas i socialtjänstens register. Om bedömningen är att en utredning ska starta ska utredningstiden vara max fyra månader. Ingen utredning ska göras mer omfattande än nödvändigt. Syftet är först och främst att utreda vilken typ av stöd ni behöver och sedan erbjuda sådan hjälp.

Är du orolig att ett barn utsätts för någon typ av våld eller övergrepp kan det vara nödvändigt att, till en början, inte informera föräldrarna om dina misstankar. Detta för att ge barnet skydd och tillförsäkra både föräldrar och barn rättsäkerhet.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och familjer kan tacka nej till stöd från socialtjänsten. I allvarliga fall kan det bli aktuellt med tvångsvård, men i regel är familjen och socialtjänsten överens om åtgärd. Sekretess råder och all personal har tystnadsplikt.

Vad betyder oro? Det kan finnas många situationer som skapar oro, om du är osäker kan du alltid ringa och rådgöra med oss.

Här är ett antal exempel på vad som kan skapa oro:
- Föräldrar lämnar barnen ensamma under långa perioder
- Missbruk i hemmet
- Våld inom familjen
- Fysiska skador, t.ex. blåmärken, bränn- eller bitskador
- Hot
- Familjekonflikter
- Relationskonflikter
- Ett barn verkar inte få tillräckligt med mat
- Ett barn verkar inte ha tillräckliga kläder, t.ex. saknar varma kläder på vintern
- Ett barn ändras i sitt beteende, t.ex. är orolig, osäker, nedstämd eller rädd

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga är du välkommen att rådgöra med oss på Mottagningsgruppen, måndag-fredag kl. 10-12 via telefon 0418-47 36 07 eller via e-post mottagningen@landskrona.se.

Du kan vara anonym och kan diskutera situationen utan att avslöja barnets identitet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mottagningen för barn och unga  
Mottagningen för barn och unga

Öppettider:

Måndag-fredag kl. 10-12 

Telefon: 0418 - 47 36 07

E-postadress: mottagningen@landskrona.se

 

Landskrona stads växel

Måndag- fredag kl. 07.30-17.00

Telefon: 0418 - 47 00 00

 

 

E-tjänst orosanmälan

 Klicka här, välj flliken Omvårdnad så hittar du anmälan

 

Övrig tid

Vid ett akut ärende ring socialjouren

Telefon: 112

Senast uppdaterad av Patrik Linder