För anhöriga & närstående

Att ge hjälp och stöd till en familjemedlem eller annan anhörig i vardagen ger mycket men kräver också mycket. Du som anhörig behöver också stöd och hjälp för att må bra och för att kunna fortsätta ge kraft, inspiration och hopp.

Anhörig är ett vitt begrepp som kan innefatta egentligen vem som helst som är av betydelse för den som är sjuk eller har andra problem. Du kan vara make eller maka, sambo eller barn släkting eller bara en god vän.

Anhörigstödet vänder sig till dig som är anhörig till någon med behov av hjälp; är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, missbrukar eller lider av psykisk ohälsa.

Stödet som erbjuds utgår från dig och din livssituation och kan avse allt i från avlastning och stödsamtal till utbildning och gruppverksamhet. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Maria Kvist