Försörjningsstöd

Om du och din familj råkar ut för ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet för er försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Du som tidigare har ansökt om försörjningsstöd kan använda vår e-tjänst till att ansöka digitalt. För att ansöka digitalt behöver du ha en e-legitimation och vara folkbokförd i Landskrona kommun.

Om du ska göra en ny ansökan gör du det via mottaget på telefon 0200-770 220 på följande tider; 

Måndag, onsdag - fredag mellan 09:00-11:00 samt tisdagar mellan 13:00-14:00 samt 

Kontakt

Landskrona stads Kontaktcenter är vägen in till ekonomiskt bistånd. Kontaktcenter kan besvarar dina allmänna frågor gällande ekonomiskt bistånd, exempelvis hur du ansöker, när utbetalning sker mm. 

Behöver du kontakta din handläggare i ett pågående ärende kontaktar du handläggaren direkt. 

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dig som inte kan försörja dig genom egen inkomst och som saknar andra tillgångar. Stödet är utformat för att täcka dina mest grundläggande behov, såsom kostnader för mat, kläder, boende etc.

Vem kan få försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i Landskrona och som inte har tillräckligt med egna inkomster, pengar eller andra tillgångar kan söka försörjningsstöd. Din aktuella situation påverkar på olika sätt rätten till försörjningsstöd. 

Att tänka på innan du ansöker om försörjningsstöd:

  • Försörjningsstöd är sista alternativet när alla andra alternativ är uttömda
  • Du kan ha rätt till andra bidrag som du ska söka i första hand t.ex. bostadbidrag, aktivitetsstöd och barnbidrag.
  • Du kan kontakta oss för rådgivning innan du ansöker.
  • När du ansöker via vår e-tjänst behöver du inte lämna in några handlingar i pappersform men, du ska ha alla handlingar till hands hemma om vi behöver dessa för att kunna behandla din ansökan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Landskrona stads kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Digital ansökan

Du som har e-legitimation kan använda vår e-tjänst till att söka försörjningsstöd digitalt. Man kan ansöka max en gång per månad. Detta gäller er som har pågående ärenden i dagsläget. Kontakta din socialsekreterare om du vill börja ansöka via webben.

 

Senast uppdaterad av Maria Kvist