Budget- och skuldrådgivning

Av budget- och skuldrådgivaren får du råd och stöd för att få ordning på din ekonomi. Det kostar inget att träffa en budget- och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt.

pengar

Rådgivaren kan ge stöd åt dig som är skuldsatt, har varaktiga betalningsproblem och inte ser någon möjlighet att få balans i ekonomin. Du kan få hjälp med att planera din hushållsekonomi, till exempel lägga upp en budget och föra kassabok. Har du skulder kan du även få hjälp att sammanställa och skapa dig en översikt över dina skulder, till exempel hur mycket skulder du har, till vilka företag och vilka räntenivåer du har på dina skulder.

Boka möte med en budget- och skuldrådgivare

Om du vill prata med en budget- och skuldrådgivare bokar du ett möte genom att ringa till oss på utsatt telefontid. Det är bra om du förbereder dig inför mötet genom att samla ihop uppgifter om din ekonomi, t.ex.information om inkomster, räkningar eller eventuella skulder. Vi har två budget- och skuldrådgivare hos oss och information om vem ni ska vända er till ser ni i kolumnen till höger.

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att en person som är svårt skuldsatt kan, under vissa förutsättningar, helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder. Det är Kronofogden som utreder och beslutar om en person ska beviljas skuldsanering. Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa till och ge råd före och under skuldsaneringsperioden.

Skuldsanering – Kronofogden

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med att hjälpa konsumenter att få ekonomin att gå ihop. På sin webbplats presenterar de information om privatekonomi. Där kan du bland annat läsa om kostnadsberäkningar för hushållens utgiftsområden och testa att göra en budget.

Privatekonomi – Konsumentverket

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Budget & Skuldrådgivningen  
Budget & Skuldrådgivningen

Budget- och skuldrådgivare

Zineta Zubic
0418-47 37 41

Telefontid mån-fre mellan 10.00-11.00.

Individ- och familjeförvaltningen  
Individ- och familjeförvaltningen

Besöksadress:
Rådmansgatan 7, 261 32 Landskrona

Postadress:
Landskrona stad, 
Individ- och familjeförvaltningen 
261 80 Landskrona

Telefonnummer:
0418-47 00 00 (kontaktcenter)
Fax:
0418-47 36 36

Senast uppdaterad av Maria Kvist