Socialjouren

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer. Det kan också handla om att man misstänker att ett barn riskerar att fara illa. Socialjouren nås via 0418-47 49 00.

Om du råkar ut för akuta sociala problem under veckoslut eller helger kan du kontakta sociala jouren. Behovet eller problemet ska ha uppkommit då ordinarie socialtjänst inte har öppet.  Socialjouren prioriterar akuta ärenden och ärenden där barn är inblandade

Socialjourens uppgifter

  • Rådgivning, hänvisning, upplysning
  • Åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU
  • Åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM
  • Sociala jouren handlägger inte ansökningar om försörjningsstöd.

 

Barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa och det är utanför socialtjänstens ordinarie kontorstid? Då ska du vända dig till den sociala

Socialjouren når du på telefon: 0418-47 49 00.

Observera!

För närvarande finns ibland vissa tekniska problem med omkoppling av socialjoursnumret. I behov av akut ordförandebeslut under

  • sön-tors kl. 00-00-08.00 eller
  • fre-lör 02.00-10.00

ring i såfall till ordförandejour på telefon 0418-47 45 76.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Landskrona stads växel
Telefon: 0418 - 47 00 00

Akuta problem SOS
Telefon: 112

Socialjouren
Telefon: 0418-47 49 00

För närvarande finns ibland vissa tekniska problem med omkoppling av socialjoursnumret. I behov av akut ordförandebeslut under

  • sön-tors kl. 00-00-08.00 eller
  • fre-lör 02.00-10.00

ring i såfall till ordförandejour på telefon 0418-47 45 76.

 

Senast uppdaterad av Johan Agerblom