Boende

Det kan ibland vara svårt att hitta en bostad på bostadsmarknaden. För några blir läget så akut att man inte vet hur man ska finna tak över huvudet. I vissa situationer kan socialtjänsten hjälpa till att ordna ett tillfälligt boende.

Kommunen har yttersta ansvaret för de personer som bor eller vistas i kommunen. Det innebär dock inte att kommunen ska tillhandahålla bostäder till alla som saknar eget boende. Endast när någon är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa en bostad har kommunen ansvar att bistå med detta. Ett bistånd till boende innebär inte man beviljas en egen lägenhet utan kan vara ett tillfälligt rum eller del i en jourlägenhet el.dyl.

Bistånd kan beviljas till personer som saknar bostad eller av särskilda skäl behöver byta bostad och som på grund av sociala eller ekonomiska skäl inte på annat sätt  kan ordna ett boende. Om du som ansöker om bistånd till bostad har barn ska särskild hänsyn tas till barnen.

Vid en ansökan om bistånd till bostad ska först din rätt till bistånd utredas och prövas. Om det är en akut situation kan du beviljas tillfälligt boende, exempelvis boende på det kommunala Engelbrektsboendet, vandrarhem eller jourlägenhet, under en begränsad period. 

Boendeinsatsen syftar till att stärka din förmåga att fungera i boendet. En individuell boendeplan upprättas som stöd. Den kan innefatta t.ex. tillsyn där en regelbunden kontakt sker genom hembesök för att kontrollera att du sköter ditt boende enligt överneskommelsen. Den kan också gälla hantering av din ekonomi kring boendet.

Om du behöver hjälp med frågor som rör boende är du välkommen att ringa Individ- och familjeförvaltningens mottagning: 0200-770 220.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Verksamhetschef

Pia Söderstjerna

Telefon: 0418 - 47 03 88

pia.soderstjerna@landskrona.se

 

Sektionschef

Jörgen Patriksson

Telefon: 0418 - 47 02 29

jorgen.patriksson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Patrik Linder