Lämna kriminalitet

Trygg väg ut

Hit kan du vända dig för råd och stöd till att lämna en kriminell livsstil.

Du behöver ha fyllt 18 år för att söka stödet. Vad för stöd du kan få varierar beroende på din situation.

Syftet med stödet är att ge personer möjlighet att ha någonstans att vända sig till för att lämna den kriminella livsstilen, det kan även handla om att personen i fråga är ett brottsoffer.

Välj den trygga vägen ut och kontakta vår Mottagning för vidare information och bedömning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt

Telefon: 0200-770 220

Måndag, samt onsdag - fredag mellan 09:00-11:00

Tisdag mellan 13:00-14:00

Besöksadress; Kungsgatan 11

e-post; mottagning.vuxen@landskrona.se

Senast uppdaterad av Maria Kvist