Missbruk & psykosociala problem

Om du är över 18 år och är i behov av hjälp för missbruk, psykiska problem eller annan psykosocial problematik är du välkommen att kontakta Individ- och familjeförvaltningens Mottagningstelefon på telefon: 0200-770 220.

I kontakten med Mottagningen upprättas en ansökan med en kort beskrivning av dina problem. Du kommer sedan att kallas till ett personligt möte hos en handläggare inom Sektionen för utredning vuxna som genom att ställa frågor skapar sig en bild av din situation. Utifrån vad som framkommer erbjuds du sedan nödvändiga insatser för att ges möjlighet att komma tillrätta med dina problem.

Insatserna är individuellt anpassade och några exempel på insatser kan vara:

  • Olika former av öppenvård som gruppverksamhet eller individuella stödsamtal
  • Kontaktperson
  • Boendestöd
  • Placering på behandlingshem eller i familjehem

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och varje ärende hanteras skyndsamt. I vissa fall måste socialtjänsten använda sig av tvångslagstiftningen LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Denna lagstiftning används endast när socialtjänsten inte kan motivera någon att ta emot frivilliga insatser även då missbruket bedöms utgöra en allvarlig fara för personens liv.

Anhöriga och närstående

Om du är orolig för att en vän eller anhörig far illa av sitt missbruk eller psykosociala ohälsa så går det bra att göra en orosanmälan till Mottagningen alternativt kontakta sektionschefen på Sektionen för utredning vuxna.

Är du anhörig till någon med missbruksproblematik så är du välkommen att kontakta Mottagningstelefonen för att få information kring vilket stöd du kan få. Som anhörig får du råd och stöd utan någon form av registrering hos socialtjänsten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Chatta med oss!  
Chatta med oss!

Chatta med individ- och familjeförvaltningen 

Du kan chatta med oss om du har frågor eller vill ha råd och stöd. 

Måndagar kl. 10.00-12.00 
Torsdagar kl. 14.00-16.00 

Chatta med oss

Senast uppdaterad av Maria Kvist