Stormgatan

På Stormgatan grävs det elserviser till samtliga fastigheter och därefter läggs ny tegel på trottar, körbana asfalteras och kantsten justeras.

I maj påbörjade Landskrona Enerigi AB (LEAB) ett arbete med att gräva elserviser till samtliga fastigheter på Stormgatan. Det arbetet beräknas klart under sommaren 2021. Därefter, under augusti/september, kommer Landskrona stad att påbörja återställningsarbeten på gatan. Arbetet beräknas klart under hösten 2021.

Berörd sträcka är Stormgatan mellan Carl XI:s väg och Artillerigatan.

Det här gör vi

  • LEAB El gräver elserviser till samtliga fastigheter
  • Omläggning av trottoar
  • Asfaltering av körbana
  • Justering av kantsten

Så här påverkas du

  • Parkeringsplatser kommer stängas av. En sida åt gången.
  • Boende kommer under arbetet kunna ta sig in och ut från sina fastigheter

Mer information om hur trafiken påverkas kommer längre fram.

Kontakt

Mohammed Mouhsen, projektledare Landskrona stad, 0418-47 06 60.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson