Häck och träd

Häckar

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan. Höga häckar kan bli en trafikfara och bör därför vara högst 80 cm höga vid gatukorsningar och utfarter. Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.

Träd

Träd är ett viktigt inslag i stads- och landskapsbilden, men kan också upplevas som störande när de skuggar, skymmer utsikt eller skräpar ner.

Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och det behövs då marklov för att ta ner trädet. 

Vill du att grannen ska ta ner sitt träd eller ansa sin häck prata med grannen först och läs på om vad som gäller i Jordabalken.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson