Skymd sikt

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen.

Häck vid utfart mot gata 

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Hörntomt med häck

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

 

 

Ett träd och en buske vid tomtgränsen

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

 

 

 

 

En fotgängare, en cyklist och en bil passerar en buske

 Du som har tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet ska kunna läsas.
Fri höjd är minst:
3,0 meter för gång- eller cykelväg
4,6 meter för körbana

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Har du tänkt på att ......

små barn inte syns om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt.

rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.

det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.

trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, t.ex. stoppskyltar, inte syns

Senast uppdaterad av Rickard Persson