Vårsopning

Varje vår sopas sanden upp på kommunens alla vägar efter vinterns halkbekämpning.

När våren kommer, och vädret tillåter, sopar vi upp grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern. För att arbetet ska kunna startas måste det vara plusgrader eftersom gatorna vattnas för att minska dammet vid upptagningen. 

Då sopar vi

Normalt påbörjas upptagningen av vinterns sand vid månadsskiftet mars/april. Målet är att all sandsopningen ska vara klar senast den 15 maj.

Var sopar vi?

Vårsopningen utförs efter en förbestämd turordning som ändras från år till år. Tidsplanen är preliminär och anpassas efter väderförhållanden.

Så här kan du som Landskronabo hjälpa till

Du kan hjälpa till genom att följa parkeringsreglerna och genom att hålla trottoarerna fria.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare ansvarar för sopa bort grus och sand på trottoaren utanför din fastighet. Finns det ingen trottoar så är det motsvarande avsedd yta utmed gatan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson