Geodetisk mätning, karta och GIS

Här hittar du information om stadens mät-, kart- och GIS-verksamhet.

Karta över Landskrona

Landskrona stads MBK- och GIS-avdelning erbjuder tjänster inom geodetisk mätning, karta och GIS. Det är en service för stadens förvaltningar och för den privata bygg- och anläggningsverksamheten.

Till oss vänder du dig om du har frågor om, eller vill ha hjälp med till exempel:

  • Nybyggnadskarta vid bygglov
  • Utsättning av byggnader
  • Lägeskontroll av byggnader efter färdigställande
  • Specialkartor
  • Utdrag ur kartbasen
  • Geodata för skolprojekt
  • Adresser

Landskronakartan

Webbkartan Landskronakartan ger invånare och besökare i Landskrona stad tillgång till kommunal och viss nationell geodata.
I kartan kan du bland annat söka på adresser och fastigheter, se gällade detaljplaner och flygfoton från 1940-talet och framåt.

Öppna Landskonakartan: karta.landskrona.se


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin