Kartor

Här samlar vi Landskrona stads webbkartor samt information om kommunens övriga kartprodukter.

Landskronakartan

Webbkartan Landskronakartan ger invånare och besökare i Landskrona stad tillgång till kommunal och viss nationell geodata.
I kartan kan du söka på adresser och fastigheter, se gällade detaljplaner och skriva ut karta eller planer.

Öppna Landskronakartan: karta.landskrona.se

Illustration av Landskronakartan

 


Stadsmodellen

I stadshusets foajé finns en 3D-utskriven stadsmodell i fullfärg att beskåda. Från stadens grunddata har man modellerat upp en ca 2 kvadratkilometer stor del av centrum till en digital modell i 3D. Modellen är sedan utskriven i skala 1:1000. Välkommen att se staden i miniatyr i stadshuset.

Den digitala stadsmodellen

 


Övriga karttjänster och produkter

Här listas fler karttjänster och produkter som vi erbjuder. För samtliga tjänster och produkter debiteras avgift enligt taxa fastställd av stadsbyggnadsnämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta MBK- och GIS-avdelningen  
Kontakta MBK- och GIS-avdelningen

Pauline Pertoft
Avdelningschef
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Mättjänster och stomnät
Ring 0418-47 35 53
Telefontid måndag-fredag kl 07:00-11:30
Maila geomat@landskrona.se

Karttjänster samt adress- och lägenhetsregister
Karin Bengtsson
0418-47 35 67
karin.bengtsson@landskrona.se

Geodata och GIS
Eva-Lotta Bengtslin
0418-47 34 06
eva-lotta.bengtslin@landskrona.se

Stefan Persson
0418-47 06 25
stefan.persson@landskrona.se

Christian Gullin
0418-47 35 66
christian.gullin@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Eva-Lotta Bengtslin