Park och natur

På den här sidan hittar du information om hur tekniska avdelningen arbetar med att sköta om stadens park- och grönområden.

Ett konstverk i en rondell

Tekniska avdelningens parkenhet ansvarar för skötsel och underhåll av parkerna i staden och dess kransorter. I ansvaret ingår bland annat gräsklippning, beskärning, ogräsrensning, renhållning och tömning av papperskorgar och hundlatriner.

Vi har dessutom förmånen att planera och sköta om stadens säsongs-arrangemang i urnor och rondeller.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson