Gräsklippning

Gräsklippning på gräsytor och ängar som ägs av kommunen pågår främst under perioden maj till september.  Gräset klipps olika ofta, beroende på hur ytan används.

I Landskrona kommun finns det ungefär 190 hektar, cirka 350 fotbollsplaner, gräsyta som ska klippas.  

Gräsytorna klipps främst under perioden maj till november men beroende på vädret kan det bli tidigare men också senare. Vädret påverkar även klippintervallet. Är det väldigt torrt finns det inget att klippa och är det blött är det svårt att köra maskinerna som klipper.  

Behovet av klippning är som störst under perioden maj-juni. Då växer och frodas gräset ordentligt och på en del ställen hinner gräset bli ganska långt innan det är dags för nästa klippning.  

Landskronas gräsytor delas upp i fyra typer som klipps olika ofta beroende på var de finns och vad de används till. Vi har flest ytor med bruksgräs där vi möjliggör för både vuxna och barn att träffas, umgås och utföra olika aktiviteter. 

Olika typer av gräsytor 

Prydnadsgräs 

Prydnadsgräs finns i kommunens parker. Gräsytorna här klipps varje vecka.  

Bruksgräs 

Ytor med bruksgräs möjliggör för umgänge, lek och andra aktiviteter. Bruksgräs klipps var tredje vecka. Gräsmattor som är planterade med lökväxter klipps efter att lökväxterna vissnat ner. 

Högvuxet gräs 

Ytor med högvuxet gräs klipps tre gånger per år, under maj till oktober. Efter varje klippning putsas också kanterna. Vägslänter är typiska gräsytor med högvuxet gräs.  

Äng 

En äng slås en gång per år, i augusti eller september. Vi samlar upp gräsklippet först när blommorna har fröat av sig. Ängarna skapar vi för att bevara den biologiska mångfalden.  

I Landskrona har vi äng bland annat på Weibullstomten och längs Hälsingborgsvägen. 

Vanliga frågor

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson