Karlslundsområdet utvecklas

Stadsomvandlingsarbetet inom Karlslundsområdet fortsätter. Den nya lekplatsen står på plats och nya bostäder har slutförts och sålts med stor efterfrågan. Samtidigt som området tillförs nya bostäder ska också Karlslunds hjärta, det stora park- och rekreationsområdet förnyas. Här skapas en plats för Landskronaborna att idrotta på sitt sätt. Spontant, planerat, ensam eller i grupp. Alla motionärer platsar i Karlslund.

Krook_och_Tjäder_Karlslund.jpg

Karlslundsområdet ska bli en naturlig mötes- och rekreationsplats för Landskronaborna och stadens föreningsliv. Området har stark potential, men står samtidigt inför en rad utmaningar som stora avstånd och svaga strukturella kopplingar genom området. Till detta kommer problem med ett eftersatt underhåll på befintliga ytor och lokaler.

Tillsammans med arkitektbyrån Krook & Tjäder har staden utvecklat ett koncept för idrottsområdets utveckling. Målet är att skapa en nod i staden för idrott och rekreation. Med löparslingor, utegym och ytor för spontanidrott ska området bli tillgängligt för alla som vill motionera men kanske inte vill gå med i en förening.

Samtidigt ska föreningsidrotten främjas genom nya eller upprustade lokaler och bättre kommunikationer. Idrottshallen, arkitekturpärlan ritad av Arne Jacobsen ska restaureras och en ny ishall ska uppföras. Framför badet
planeras en ny torgyta som blir navet i områdets aktiviteter. Här samlas folk som ska besöka idrottsevenemang tillsammans med den som vill sätta sig på en uteservering efter passet på Puls arena, eller bara ta en promenad med
hunden. Det nya Karlslund vimlar av aktivitet!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr