Karlslundsområdet utvecklas

Stadsomvandlingsarbetet inom Karlslundsområdet fortsätter. Totalt satsar staden närmare 900 miljoner kronor på ett 50 hektar stort område. Planen för hur helheten av idrotts- och rekreationsområdet ska se ut är nu färdigställd. Syftet med satsningen på området är att stärka hälsan hos Landskronaborna genom fler möjligheter till aktivitet och idrott.

Översiktsbild Karlslund 220523_webb.jpg

Foto: Krook & Tjäder AB

Karlslundsområdet ska bli en naturlig mötes- och rekreationsplats för Landskronaborna och stadens föreningsliv. Området har stark potential, men står samtidigt inför en rad utmaningar som stora avstånd och svaga strukturella kopplingar genom området. Till detta kommer problem med ett eftersatt underhåll på befintliga ytor och lokaler.

Tillsammans med arkitektbyrån Krook & Tjäder har staden utvecklat ett koncept för idrottsområdets utveckling. Målet är att skapa en nod i staden för idrott och rekreation. Med löparslingor, utegym och ytor för spontanidrott ska området bli tillgängligt för alla som vill motionera men kanske inte vill gå med i en förening.

Samtidigt ska föreningsidrotten främjas genom nya eller upprustade lokaler och bättre kommunikationer. En ny ishall ska byggas och Idrottshallen, arkitekturpärlan ritad av Arne Jacobsen, ska q-märkas i kommande detaljplan och utredas separat utifrån q-märkning.

Framför badet planeras en ny torgyta som blir navet i områdets aktiviteter. Här samlas folk som ska besöka idrottsevenemang tillsammans med den som vill sätta sig på en uteservering efter passet på Puls arena, eller bara ta en promenad med hunden. Det nya Karlslund vimlar av aktivitet!

Se film hur området är tänkt att gestaltas

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr