Österport

Cirkulationsplats Österport hette tidigare 33 lågor efter fontänen som står i rondellen.

Nu återstår att öppna den anslutande sjätte gatan för trafik över järnvägsspåren. Passagen över spåren är dock planerad av Trafikverket och förväntad öppning är under 2020.

De nya ytorna som anlagts består till stor del av marktegel. Materialet har historiskt använts på många platser i Landskrona och vi vill knyta an till traditionen. Marktegel är ett material som åldras vackert.

Österport cirkulationsplats

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Anette Drivmo